Zabývám se návrhy novostaveb a rekonstrukcemi různých měřítek, tvorbou drobné architektury, koncepčními návrhy zahrad a veřejných prostorů. Zpracovávám projekty interiéru od prostorového uspořádání přes barevnost a výběr materiálu až po návrh atypických truhlářských prvků. Nabízím také následný autorský dozor při realizacích.

Ke každému projektu přistupuji individuálně s ohledem na požadavky a přání investora a také na charakter místa.

Základem vzniku projektu jsou konzultace s klientem ve všech fázích tvorby. Při nich dochází k diskuzím nad vznikajícím dílem a na jejich základě se práce dále vyvíjí. Jsou postupně zapracovávány vznikající podněty a klient se díky těmto konzultacím po celou dobu podílí na vzniku výsledného projektu.

Přesný postup práce a výsledná cena se stanovuje individuálně v závislosti na složitosti a rozsahu daného projektu.

Kromě projekční činnosti nabízím také činnost konzultační a poradenskou.