Narodila jsem se 28. 5. 1984 v Moravské Třebové.

Během svých studii na Gymnáziu v Jevíčku jsem věnovala hodně času výtvarné tvorbě. Kromě Základní umělecké školy v Jevíčku, kde jsem měla tu čest být vedena výtvarníkem Vladimírem Čadílekem, jsem navštěvovala také jevíčskou pobočku Soukromé umělecké školy Jeseník paní Hany Jurkové. Pod jejím vedením jsem také absolvovala v Jeseníku několik výtvarných kurzů, které byly zaměřeny především na kresbu a grafiku, ale také na práci s hlínou nebo sklem.

Po ukončení gymnázia v roce 2003 jsem složila přijímací zkoušky na Fakultu stavební ČVUT v Praze a po čtyřech letech získala titul Bc. Následně jsem byla přijata na magisterský obor Budovy a prostředí, kde jsem zpracovávala diplomovou práci u profesora Petra Hájka na téma konverze elektrotechnické továrny ETA. Po jejím obhájení jsem získala v roce 2009 titul Ing. Chuť věnovat se studiu mě neopouštěla a tak jsem po úspěšném složení zkoušek na Fakultu architektury ČVUT v Praze nastoupila ke studiu magisterského oboru Architektura a urbanismus. Zde jsem pod vedením například architektů Jana Bočana, Ivana Plicky nebo Jána Stempela získala v roce 2011 titul Ing. arch.

Již při studiu jsem získávala praxi v pražských architektonických a projekčních kancelářích. V roce 2007 jsem pracovala v architektonickém ateliéru Baticom a od roku 2008 do roku 2013 jsem působila v projekčním a architektonickém ateliéru Okulet. Během této doby jsem získala zkušenosti s prací pro soukromé i komerční investory, s projektovou dokumentací všech stupňů i komunikací s úřady. Od roku 2010 se věnuji práci na vlastních projektech. Především studiím a realizacím interiéru a studiím rodinných domů.